Rekeninginformatie

Bij het online inschrijven of het verzenden van het inschrijvingsformulier per post of per fax, dient het inschrijvingsgeld op volgende rekening, op naam van F.C. De Kliefhamers, te worden overgemaakt.

IBAN BE80 9799 8461 5477
BIC ARSPBE22